EXT 50

EXT 50

Venkovní žaluzie EXT-50 je vhodná ke stínění menších ploch. Její lamely ve tvaru C bez zahnutých okrajů mají šířku 50 mm. Lamely jsou vedeny v lankách, které žaluzii po stranách fixují ve správné poloze. Tím je zajištěn minimální pohyb žaluzií vlivem větru. Díky kvalitnímu plastovému navíječi ložisek a kolečkům je provoz žaluzií hladký a tichý. Venkovní žaluzie EXT-50 H jsou levnější variantou motorických žaluzií EXT-50, u kterých je horní profil 40 x 40 mm nahrazen profilem 56 x 58 mm. Úspora je dosažena použitím motoru pro větší profil, jehož cena je nižší. Změna horního profilu se pozitivně projevuje i v navýšení maximálních rozměrů žaluzie.

Bez krytí horního nosiče

Tento typ žaluzie se využívá převážně v případě, kdy je na budově stavebně připraven prostor pro umístění venkovní žaluzie. Do předem připraveného prostoru se venkovní žaluzie kotví prostřednictvím konzol a držáků. Po vytažení není žaluzie zvenčí viditelná. Nosič a svazek vytažených lamel je uložen pod fasádou domů. Tento typ lze použít i pro dodatečnou montáž. Po instalaci je zvenčí viditelný jak nosič, tak svazek vytažených lamel. Mechanismus žaluzie není chráněn před povětrnostními vlivy ani hrubými nečistotami.

S krytem z hliníkového plechu

Box zakrývá horní nosič a při vytažení žaluzie i svazek lamel. Současně ochrání žaluzii před povětrnostními vlivy a z velké části zamezuje vnikání hrubých nečistot do jejího mechanismu, u motorického ovládání chrání elektrické součásti žaluzie. Používá se u instalace žaluzie, kdy horní nosič není uložen pod fasádou, nebo u žaluzie vysunuté před fasádu. Kotví se do rámu okna, ostění nebo nadpraží.

V podomítkové schránce

Venkovní žaluzie je instalována do schránky, a spolu s ní následně kotvena na budovu. Schránka se žaluzií je určena pro zaomítání, není tedy zvenčí budovy vidět, dále chrání žaluzii před povětrnostními vlivy a z velké části zamezuje vnikání hrubých nečistot do jejího mechanismu. Můžete zvolit schránky se žaluzií včetně bočních izolačních panelů pro zapuštěné vodící lišty, které jsou zvenčí neviditelné.

Do překladů HELUZ

Speciální stavební překlady určené pro umístění venkovních žaluzií slouží jako standardní nosný překlad. Venkovní žaluzie do nich lze montovat i po dokončení stavby. Instalují se do prostoru ve stavebním překladu, kdy po vytažení není svazek lamel viditelný. Žaluzie je chráněna před povětrnostními vlivy a z velké části je zamezeno vnikání hrubých nečistot do jejího mechanismu. Můžete zvolit boční izolační panely pro zapuštěné vodící lišty, které jsou zvenčí neviditelné.

V samonosném provedení

Lze použít pouze u EXT-50 H. Samonosný systém žaluzie se používá tehdy, když nemáme možnost na budovu uchytit horní nosič. Žaluzie je v tomto případě kotvena pouze přes vodící lišty do rámu okna, nebo do ostění. Vodící lišty mohou být standardně hranaté nebo designové kulaté. Instalaci je možné provést buď do předem připraveného prostoru (pod omítkou), nebo můžeme žaluzii instalovat tak, že bude horní nosič překrytý hranatou nebo kulatou schránkou.