F-80

F-80

Venkovní hliníková žaluzie F-80 má lamely tvaru C bez zahnutých okrajů. Jejich šířka je 80 mm. Lamely jsou vedeny ve vodících lištách nebo v lankách, které žaluzii po stranách fixují ve správné poloze. Vyznačuje se nízkou výškou nábalu, tedy svazku stažených lamel, díky čemuž nedochází k přílišnému snížení světlé výšky oken.

Bez krytí horního nosiče

Tento typ žaluzie se využívá převážně v případě, kdy je na budově stavebně připraven prostor pro umístění venkovní žaluzie. Do předem připraveného prostoru se venkovní žaluzie kotví prostřednictvím konzol a držáků. Po vytažení není žaluzie zvenčí viditelná, nosič a svazek vytažených lamel je uložen pod fasádou domů. Žaluzii bez krytí horního nosiče lze použít i pro dodatečnou montáž, po instalaci je zvenčí viditelný jak nosič, tak svazek vytažených lamel a mechanismus žaluzie není chráněn před povětrnostními vlivy i hrubými nečistotami.

S krytem z hliníkového plechu

Hliníkový krycí plech zakrývá horní nosič a při vytažení žaluzie i svazek lamel. Zároveň chrání žaluzii před povětrnostními vlivy a z velké části zamezuje vnikání hrubých nečistot do jejího mechanismu, u motorického ovládání chrání elektrické součásti žaluzie. Používá se u instalace, kdy horní nosič není uložen pod fasádou, nebo u žaluzie vysunuté před fasádu. Kotví se do rámu okna, ostění nebo nadpraží.

V roletovém hliníkovém boxu

Je umístěna v boxu a jako jeden celek se instaluje na budovu. Systém je samonosný a kotví se přes vodící lišty na rám okna, nebo do ostění. Box chrání žaluzii před povětrnostními vlivy a z velké části zamezuje vnikání hrubých nečistot do jejího mechanismu. Volitelně může obsahovat integrovanou rolovací síť proti hmyzu. V naší nabídce jsou tři typy boxů, a to předokenní se zkosením 20°, podomítkový se zkosením 20° a kulatý. Je vhodný jak pro dodatečnou předokenní montáž, montáž na fasádu, i montáž pro dodatečné zaomítání.

V podomítkové schránce

Venkovní žaluzie je instalována do schránky a spolu s ní následně kotvena na budovu. Schránka se žaluzií je určena pro zaomítání, není tedy zvenčí budovy vidět, dále chrání žaluzii před povětrnostními vlivy a z velké části zamezuje vnikání hrubých nečistot do jejího mechanismu. Můžete zvolit schránky včetně bočních izolačních panelů pro zapuštěné vodící lišty, které jsou zvenčí neviditelné.

Do překladů HELUZ

Speciální stavební překlady určené pro umístění venkovních žaluzií slouží jako standardní nosný překlad. Venkovní žaluzie do nich lze montovat i po dokončení stavby. Instaluje se do prostoru ve stavebním překladu, kdy po vytažení není svazek lamel viditelný. Žaluzie je chráněna před povětrnostními vlivy a z velké části je zamezeno vnikání hrubých nečistot do jejího mechanismu. Můžete zvolit boční izolační panely pro zapuštěné vodící lišty, které jsou zvenčí neviditelné.

Samonosné provedení

Samonosný systém žaluzie se používá tehdy, když nemáme možnost na budovu uchytit horní nosič. Žaluzie je v tomto případě kotvena pouze přes vodící lišty do rámu okna, nebo do ostění. Vodící lišty mohou být standardní hranaté nebo designové kulaté. Instalaci je možné provést buď do předem připraveného prostoru (pod omítkou), nebo můžeme žaluzii instalovat tak, že bude horní nosič překrytý hranatou nebo kulatou hliníkovou schránkou.

FOTOGALERIE: 
20150929_140921 20150929_140910 20150929_140941 20150929_140915