Z-90 NOVAL

Z-90 NOVAL

Venkovní hliníková žaluzie Z-90 Noval je technicky nejdokonalejším typem venkovní žaluzie. Touto žaluzií plně nahrazujeme současný typ Z-90. Hlavní výhody oproti stávající Z-90 je menší nábal, lepší dovírání lamel ve všech rozměrech a hlavně inovativní a moderní vzhled. Z-90 Noval má lamely ve tvaru Z o šířce 90 mm. Lamely jsou vedeny ve vodících lištách nebo v lanku, které žaluzii po stranách fixují ve správné poloze. Spodní hrana lamely je opatřena gumovým těsněním, které zaručuje v kombinaci s tvarem lamel dokonalé doklopení a tím i maximální stínění. Integrované těsnění na lamelách navíc tlumí případné zvuky při doklopení žaluzie. Venkovní žaluzie je možné instalovat do okenního otvoru nebo nad okenní otvor. V případě instalace do okenního otvoru svazek vytažených lamel snižuje světlou výšku okna, a proto můžeme žaluzie instalovat nad okenní otvor, kde do světlé výšky okna zasahovat nebudou.

Bez krytí horního nosiče

Tento typ žaluzie se využívá převážně v případě, kdy je na budově stavebně připraven prostor pro umístění venkovní žaluzie. Do předem připraveného prostoru se venkovní žaluzie kotví prostřednictvím konzol a držáků. Po vytažení není žaluzie zvenčí viditelná, nosič a svazek vytažených lamel je uložen pod fasádou domů. Žaluzii bez krytí horního nosiče lze použít i pro dodatečnou montáž, po instalaci je zvenčí viditelný jak nosič, tak svazek vytažených lamel a mechanismus žaluzie není chráněn před povětrnostními vlivy i hrubými nečistotami.

S krytem z hliníkového plechu

Hliníkový krycí plech zakrývá horní nosič a při vytažení žaluzie i svazek lamel. Zároveň chrání žaluzii před povětrnostními vlivy a z velké části zamezuje vnikání hrubých nečistot do jejího mechanismu, u motorického ovládání chrání elektrické součásti žaluzie. Používá se u instalace, kdy horní nosič není uložen pod fasádou, nebo u žaluzie vysunuté před fasádu. Kotví se do rámu okna, ostění nebo nadpraží.

V podomítkové schránce

Venkovní žaluzie je instalována do schránky a spolu s ní následně kotvena na budovu. Schránka se žaluzií je určena pro zaomítání, není tedy zvenčí budovy vidět, dále chrání žaluzii před povětrnostními vlivy a z velké části zamezuje vnikání hrubých nečistot do jejího mechanismu. Můžete zvolit schránky včetně bočních izolačních panelů pro zapuštěné vodící lišty, které jsou zvenčí neviditelné.

V překladu HELUZ

Speciální stavební překlady určené pro umístění venkovních žaluzií slouží jako standardní nosný překlad. Venkovní žaluzie do nich lze montovat i po dokončení stavby. Instaluje se do prostoru ve stavebním překladu, kdy po vytažení není svazek lamel viditelný. Žaluzie je chráněna před povětrnostními vlivy a z velké části je zamezeno vnikání hrubých nečistot do jejího mechanismu. Můžete zvolit boční izolační panely pro zapuštěné vodící lišty, které jsou zvenčí neviditelné.

Samonosné provedení

Samonosný systém žaluzie se používá tehdy, když nemáme možnost na budovu uchytit horní nosič. Žaluzie je v tomto případě kotvena pouze přes vodící lišty do rámu okna, nebo do ostění. Vodící lišty mohou být standardní hranaté nebo designové kulaté. Instalaci je možné provést buď do předem připraveného prostoru (pod omítkou), nebo můžeme žaluzii instalovat tak, že bude horní nosič překrytý krycím plechem.

FOTOGALERIE: 
20151022_094258 20151022_094236 20151022_094233 20151022_094231 20150707_155820 20150707_155812 20150702_115139 20150702_113004 20150702_112450 20150624_121717 20150422_112938 20150422_112858 20150422_112903_1

 

20150422_113305 20150422_113645